OneWheel Verzekering

Door de geringe snelheid valt de OneWheel & Segway (elektrische éénwieler) ook onder de categorie "gemotoriseerde voertuigen" en is het nodig een extra verzekering aan te gaan. Volgens de website van FOD Economie betreft dit evenwel een motorvoertuig waarvoor een verzekering BA moet afgesoten worden. Je famillale verzekering dekt b.V een hoverbord of oxboard aangezien deze onder noemer speelgoed gaat.

Hieronder de link FOD Economie

 http://economie.fgov.be/nl/consument/Verzekering/Assurance_auto/Assurance_RC_auto/voertuigen_die_verplicht_verzekerd_moeten_worden/#.V_uSabPUi70

 Uiteraard kan u steeds terecht bij uw eigen verzekeringsmakelaar voor meer informatie.